blog

Nechcete se koupat v chlóru? Řešením je přírodní koupací jezírko

Možná patříte mezi lidi, kterým chlorovaná voda v prefabrikovaných domácích bazénech zrovna nevoní. Pak dejte přednost osvěžení v čistém přírodním jezírku. Na jeho údržbu nepotřebujete žádnou chemii, protože o čištění se postará příroda. Báječné je, že si přírodní koupací jezírko můžete vybudovat na zahradě svépomocí. Je to docela snadné.Hlavou se vám možná honí pochybnosti – nikdy jsem nic nestavěl, nevím, jak na to a navíc – jak udržovat vodu čistou? Nebojte, není to tak složité, jak se zdá. Pokud se do stavby pustíte, odměnou vám bude čistá voda bez jakékoli chemie, a to v jezírku přesně podle vašich představ.

Doporučujeme dodržovat některé zásady, aby se „dílo“ podařilo. Za prvé se musíme rozhodnout, jak velké jezírko chcete mít. Základní pravidlo zní, že při zhotovení malého jezírka (plocha vodní hladiny do 40 m2 ) povolení stavebního úřadu není zapotřebí. V případě, že chcete vybudovat jezírko větší, měly by v první řadě naše kroky vést na místní stavební úřad, abychom přesně zjistili, co je zapotřebí, než se pustíme do práce. Ne každý se vyzná ve stavební zákoně tak dokonale, aby si byl stoprocentně jist, když ho má použít v praxi. Co jezírko, to jiná velikost, tvar, hloubka, vzdálenost od budovy. Kombinace těchto a dalších parametrů je v každém případě vždy individuální. Odborníci na úřadě poradí, jak přesně ve vašem konkrétním případě postupovat.

Jezírko je dobré umístit na takovém místě, kam svítí slunce alespoň 6 hodin denně. Pokud se budou ve vodě koupat i děti, doporučujeme, aby jezírko bylo „na očích“ a mělo pro děti uzpůsobený vstup do vody. Počítejte s tím, že jezírko ke koupání musí být dostatečně hluboké. Tady ale můžete narazit, a to nejen obrazně, ale doslova, a to na skálu. V takovém případě se při hloubení nejspíš neobejdete bez cizí pomoci a potřebné techniky.Předpokládejme, že jste se už zbavili hlíny i vytěženého kamene a začínáte jezírko tvarovat. Vstup do něj by měl být pozvolný. Je dobré, když okraj jezírka tvoří tři terasovité stupně. Každý okraj zarovnejte tak, aby měl všude stejnou výšku a voda z něj nemohla vytékat. Chcete-li, aby jezírko vypadalo přirozeně, vyhněte se ostrým rohům.Dno a stěny jámy nejprve zbavte ostrých výčnělků, nerovností či kamenů. Na dno nasypeme vrstvičku písku a položíme geotextilii. Na ni přijde speciální fólie. Její pruhy se svařují horkým vzduchem. Pracujte pečlivě, fólie musí dokonale těsnit a mít dostatečný přesah.

Rostliny vysázené do různé hloubky terasovitého okraje jezírka plní nejenom funkci estetickou, ale postarají se i o čistotu vody. Kvůli pohybu vody a jejímu provzdušnění je dobré zapojit oběhové a filtrační čerpadlo. Vodopád nebo fontána pak vodu provzdušní a dopřeje vodním rostlinám kyslík.Nezbytnou součástí koupacího jezírka jsou vodní rostliny. V zásadě je můžeme rozdělit do dvou skupin. Řekněme si nejprve něco málo o rostlinách, které potřebují kořenit v hloubce větší než je 30 cm. Zejména rostliny, co jsou zcela ponořené, jsou pro jezírko nepostradatelné, protože spotřebovávají oxid uhličitý a minerály. Tím brání růstu řas. Patří k nim například pramenička, bahnička nebo stolístek.Nicméně asi nejoblíbenější a nejznámější jsou lekníny: jejich květy důstojně plavou na hladině, zatímco kořeny mají hluboko ve vodě. K evergreenům mezi hluboko vodními rostlinami se řadí i stulík, který na rozdíl od leknínu snese polostín.Do vody mělké, tedy zhruba 20 - 30 centimetrů hluboké vody, se výborně hodí například dekorativní kosatce či suchopýr, dále velmi odolný zblochan a oblíbená šípatka. Práci s vysazováním si usnadníte, když rostliny zasadíte do speciální výsevných košů.

Praktickým doplňkem jezírka je dřevěné molo nebo část břehu z kamene. Jednak je to příjemné při koupání, jednak se tím zabrání zanášení nečistot přímo z trávníku. Máte-li v okolí jezírka listnaté stromy, pak je dobré zabránit napadání listů do vody ochrannou sítí. Proti jarnímu pylu, který na jaře může pokrýt vodní plochu, zatím žádná účinná obrana není. Koupel v jezírku, které zapadá do konceptu naší zahrady, je k nezaplacení. Vytvořili jsme ho vlastníma rukama, je bez chlóru a dalších chemikálií. Ten pocit, kdy zahradu zdobí naše malé vodní království, určitě stojí za to.

 

Zdroj:https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/nechcete-se-koupat-v-chloru-resenim-je-prirodni-koupaci-jezirko

Čisté a průzračné jezírko

Několik rad, jak udržet čisté a průzračné zahradní jezírko. Už jste slyšeli o bakteriích? Fungují skvěle.

Jak jednoduše a ekologicky udržet zahradní jezírko s průzračnou vodou, rybami, rostlinami a bezpečným koupáním? Je třeba dodržovat několik základních zásad a zahradní jezírko nebo rybník bude opět okrasou Vaší zahrady.  

 Základní faktor, bez kterého Vaše jezírko nebude nikdy čisté a průzračné !

Každé jezírko musí mít pH v rozsahu 6,5 - 7,7 !!!!! 
Změřit jej můžete orientačně např. pH papírkem. Pokud Vaše jezírko nebude mít pH v tomto rozsahu, nikdy nedocílíte biologické rovnováhy ve Vašem jezírku a nikdy jej nebudete mít čisté a průzračné! Při pH 6,5 - 7,7 dochází k vytvoření biologické rovnováhy vody, což je stav, kdy je voda schopna sama sebe čistit (alespoň částečně). Bohužel v dnešní době, kdy je znečištění mnohem větší než dříve (fosfáty, dusitany a dučičnany z polí, prach a pyl z ovzduší, kyselé deště, spadané listí, apod.), již vodní plochy nejsou schopny se samovolně čistit, proto je nutné dodávat do jezírka nebo rybníku bakterie na rozklad organického odpadu. Tyto bakterie několikanásobně zvyšují počet bakterií ve Vašem jezírku nebo rybníku, a tím výrazně zvyšují bakteriální sílu Vašeho jezírka, která se snadno vypořádá i se zvýšeným obsahem organického odpadu a rozloží jej. Tím výrazně zvýší průhlednost Vašeho jezírka a to bude opět ozdobou Vaší zahrady! Díky bakteriím je možné odstranit až 30 cm bahna ze dna rybníku během jednoho roku ! 

Princip fungování bakterie v zahradním jezírku
Jezírko obsahuje malé množství bakterií, které pomáhají rozkládat organický odpad. Přidáním bakterií zvýšíte jejich obsah v jezírku, a tím i velmi výrazně zrychlíte rozklad organického odpadu. 90% organického odpadu (bahno) je tvořeno z uhlíku, kyslíku a vodíku, které se ve vodě vyskytují ve sloučeninách. Tyto sloučeniny bakterie neustále rozkládají na jednodušší a jednodušší látky až je nakonec rozloží na vodu H2O a oxid uhličitý CO2, kde CO2 se uvolňuje ve formě plynu do ovzduší a čistá voda H2O zůstává v jezírku. Veškeré bakterie taktéž potřebují ke svému množení fosfor, přidáním bakterií tedy snižujete i obsah fosforu z jezírka, a tím velice usnadňujete vytvoření biologické rovnováhy v jezírku! Taktéž zabraňujete produkci a růstu sinic, které díky nízkému obsahu živin ve vodě nemají potravu.

Druhy řas se kterými se můžete setkat v jezírku
V jezírku se můžeme setkat převážně se dvěma druhy řas. Prvním zástupcem jsou jednobuněčné řasy. Tyto řasy se živí organickými zbytky ve vodě, tzn. nezkrmené zbytky jídla pro ryby, rybí výkaly, odumřelé rostliny, spadené listí, pyl a prach. Všechny zmíněné případy způsobují zvyšující se organické znečištění Vašeho jezírka a ukládají se na dno ve formě organického bahna. Čím větší organické znečistění Vaše jezírko bude mít, tím rychleji se bude tvořit jednobuněčná řasa a jezírko bude „zelené“. Jediný způsob, jak se jednobuněčné řasy zbavit, je zbavit se organického znečištění Vašeho jezírka, kterým se jednobuněčné řasy živí. Toho lze dosáhnout přidáním bakterií do Vašeho jezírka, přípravkem JEZERO PURE+ nebo JEZÍRKA. Dalším zástupcem jsou řasy vláknité. Vláknité řasy prorůstají ze dna až na hladinu. Na hladině tvoří tzv. zelené chuchvalce. Vyskytují se převážně v čisté vodě, protože pro svůj růst potřebují sluneční svit. Tyto řasy dokáží žít i ve vodě, kde není žádné organické znečištění, a proto se velmi těžko odstraňují. Doporučujeme je odstranit, pokud to jde, mechanicky (např. hráběmi).

Znečišťující faktory

Je několik problémových faktorů, které ovlivňují kvalitu a čistotu vody v zahradním jezírku. Některé můžeme ovlivnit, některé jsou předem dané a je potřeba se jim přizpůsobit. Objem vody a rozloha zahradního jezírka: Čím je plocha jezírka a hloubka vody větší, tím je jezírko stálejší a snadněji udržovatelné, protože nedochází k tak výrazným změnám u pH, teploty a dalších hodnot, které neprospívají jezírku nebo rybníku.

Počet ryb v zahradním jezírku: Při vyšším zarybnění se Vaše jezírko nestíhá samovolně čistit a začne Vám přibývat organický odpad (bahno) na dně jezírka. Ideální volbou pro okrasné jezírko je cca 100 gramů ryby na jeden metr krychlový jezírka.

Druhy a krmení ryb: Ryby krmte jen velmi málo, téměř vždy jsou schopny si potravu v jezírku najít. Překrmováním začne voda zahnívat. Prach, pyl, spadané listí, apod. Jedny z největších znečišťovatelů vody, které se vodě postupně rozkládají a zvyšují obsah živin - potrava pro sinice.

 

Okysličení vody v jezírku
V parných měsících může být problém s okysličením vody. Zde nastávají dva závažné problémy! Prvním problémem je nedostatek kyslíku pro ryby, které se ve vodě začnou dusit a mohou leknout. Druhým problém je, že voda s malým obsahem kyslíku nemůže dobře rozkládat živiny (organické bahno) - začne zelenat (zvyšuje se obsah živin ve vodě, začnou se množit sinice)!  Dobré okysličení vody lze zajistit průběžným dávkováním JEZÍRKA  nebo JEZERO PURE+, při jejich používání se garantuje min. 3 mg/l kyslíku rozpuštěného ve vodě!  Okysličení pomáhají i doplňkové rostliny, které vracejí do vody kyslík a vstřebávají oxid uhličitý, který vydechují ryby. Rostliny nejlépe prosperují od května do července.

Odpařování vody z jezírka
V horkém počasí je třeba sledovat úbytek vody jejím odpařováním. Při poklesu hladiny je důležité průběžně doplňovat jezírko zahradní hadicí. Průběžně, protože nová voda potřebuje čas, aby se přizpůsobila vodě jezírku. Je lepší vodu doplňovat i několikrát po malých dávkách, než nechat hladinu dlouho klesat, a pak doplnit velké množství vody najednou. Živým organizmům to způsobí méně potíží. 

Koupání v jezírku
Pokud Vaše zahradní jezírko slouží pro koupání (koupáte se v něm), můžete bez problémů použít naše přípravky JEZERO PURE+ i JEZÍRKA. Jsou to 100% přírodní a zcela ekologicky nezávadné prostředky.

Konzumace ryb
Ryby lze po aplikaci bakteriálním přípravkem konzumovat. 

 

 

NEFUNKČNÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Nefunkční domovní čistírny odpadních vod či prokopnutý septik, to je realita všedního dne, říká Michal Šperling

Když si chcete u svého rodinného domu postavit čistírnu odpadních vod, čeká vás návštěva vodoprávního úřadu s jeho přísnými předpisy. Jakmile čistírnu zprovozníte, jste za vodou: v praxi už nikdo už nebude kontrolovat, zda ji provozujete správně. Pokud nás zajímá kvalita vody v Česku, neměli bychom podle Michala Šperlinga, který se od roku 2008 věnuje výstavbě kořenových čistíren odpadních vod, nečištění odpadních vod dále přehlížet.

 

Jaká je u nás situace s domovními čistírnami odpadních vod?
Převládá tu technooptimistický přístup. Přesvědčení, že když člověk má technické zařízení, tak čištění funguje. Že stačí mít certifikovanou technologii a bude dobře.

A ono není?
Ne. Dneska musíte mít stohy papíru, abyste získal povolení k provozování domovní čistírny, ale jakmile ho máte, tak už se nemusíte o nic starat.Protože stát má nulovou vůli či schopnost ohlídat, co lidé vypouštějí ze svých domovních čistíren odpadních vod.

Čili podle vás se u nás provozují domovní čistírny odpadních vod, které moc nefungují?
Ano. A je to zásadní problém. Já nevím, jaká systémová opatření by bylo vhodné přijmout. Ale cítím strašnou potřebu stát vyzvat k tomu, aby začal řešit nefunkční čistírny odpadních vod, aby se podíval na prokopnuté septiky, přepady z domů přímo do potoka. Protože do prostředí se dostává spousta odpadních vod, které ne že jsou čištěny špatně, ale nejsou čištěny vůbec. A to nejen z individuálních zdrojů, kdy má někdo u domu prokopnutý septik nebo nefunkční čistírnu odpadních vod, ale i z celých vesnic, hotelů...

Jak je to možné? Lidé přeci mají domovní čistírnu, kterou úřad povolil…
Častý problém s domovními čistírnami odpadních vod je, že majitel žije v přesvědčení, že se o čistírnu není nutné nijak starat. Prostě se jednou zapne a ona jede.
Já jsem díky své profesi měl možnost vidět celou řadu domovních čistíren a opravdu velmi často jsem viděl zařízení, které odpadní vodu jen probublalo a promíchalo a poslalo dál do prostředí. A v takovém případě by byl mnohem lepší i obyčejný septik. Podobné zkušenosti má i zástupce Povodí Ohře pan Ing. Zahrádka, který říká, že až 90 % menších čistíren je nefunkčních.

Co čistírna potřebuje za péči?
Ty dražší, lepší čistírny zvládnou, když se do nich člověk podívá jednou za měsíc a když jednou za čas přijede servisní technik, který čistírnu správně nastaví. Horší čistírny potřebují péči skoro průběžnou. A dost často se stává, že i při běžném způsobu zatížení nemá čistírna šanci fungovat správně. Protože se o ni prostě nikdo nestará. Jeden příklad za všechny. Nedávno se v hotelu v Bílých Karpatech konala odborná konference k čištění odpadních vod. A když se vyráželo na exkurzi, z legrace jsem řekl, abychom se šli podívat na čistírnu odpadních vod toho hotelu. A byl to ukázkový příklad špatné praxe: čistírna jen bublala a všechno to pěkně promíchané znečištění z ní šlo dál. Za akumulační nádrží byl zásak, který byl ucpaný. Normálně tam na povrch vyvěrala nečištěná voda a odtékala někam do chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat. To není extrémní, výjimečný příklad. To je běžná praxe. Standard.

Ale když si člověk pročte nějaké články a weby k čistírnám odpadních vod, tak se dost často dočte, že stačí jen nějaká lehká údržba, vyčistit koš a čas od času nasypat enzym. Takže to takhle jednoduché není?
Jistě, můžou být domovní čistírny odpadních vod, které skoro nic nepotřebují, nějaké dražší, sofistikovanější modely. Nebo kořenové čistírny s vertikálními filtry. Ale co vím já ze své vlastní zkušenosti, co vím od úředníků z vodoprávních úřadů, od lidí z Povodí, tak takových dobrých technologických čistíren bude – plácnu – deset procent. A zbytek je těch, které jsou kvůli nedostatku údržby vlastně plně nefunkční. A abych byl úplně přesný, není to jen nedostatek údržby, ale také to, co lidé do čistírny odpadních vod posílají.

Jak to myslíte?
Když do domovní čistírny odpadních vod pošlete kýbl se Savem nebo když celý den perete, tak to spolehlivě zničí aktivační stupeň čištění. Vybijete v něm všechno živé. A je také důležité říct, že Česko je unikátní tím, že se k malým zdrojům znečištění, třeba k domácnostem, doporučují především aktivační čistírny odpadních vod. To je technologie, která není pro rodinný dům tak vhodná právě proto, že při běžném provozu je složité udržet funkční aktivační stupeň čištění. Vyžaduje to kázeň uživatele a průběžnou údržbu a kontrolu, kterou nechce a neumí běžný člověk dělat. V zahraničí musí mít každá takováto čistírna odborného provozovatele, který ručí za bezchybný provoz. Mimo to byl měly být povolovány jen aktivační čistírny, které prokáží, že jsou běžný provoz domácností schopné zvládat. Z aktivačních jsou to čistírny s automatizovaným provozem – čistírny typu SBR. Ale i ty potřebují údržbu a není možné je překrýt mulčovací kůrou a nechat je svému životu. Nebo čistírny kořenové s vertikálními pulzně skrápěnými filtry, které fungují stabilně a bez problému zvládají výkyvy zatížení. Ale i ty potřebují jednou za rok vyvézt kal, posekat rostliny a občas zkontrolovat funkčnost pohyblivých součástí.

Kontroluje u nás někdo kvalitu vypouštěné vyčištěné vody z domovních čistíren odpadních vod? 
V podstatě ne. Pro legální provozování domovní čistírny odpadních vod postavené na ohlášení vám stačí jednou za dva roky revize. Takže jednou za dva roky přijede revizní technik, čistírnu nastaví a pak dva roky nic. A nedělám si iluze o tom, že by nebyli revizní technici, kteří dají razítko na v podstatě nefunkční čistírnu. Navíc většina uživatelů ani žádného revizního technika nevolá. A pokud má někdo domovní čistírnu na stavební povolení, měl by dvakrát ročně odebrat vzorky. Ale to lidi často nedělají. Už několikrát jsem zažil, jak si někdo pochvaluje, že má domovní čistírnu odpadních vod už osm let a vůbec se o ni nemusí starat. A pár takových jsem viděl na vlastní oči. Byly plné kalu, který spolu s nevyčištěnou vodou odtékal někam pryč. Stát sice říká, že by měly být revize a vzorky, ale fakticky nikdo nekontroluje, co z domovních čistíren odpadních vod teče ven. A revize ani rozbory nekontroluje.

To je pozoruhodné, vzhledem k tomu, jak složité někdy bývá získat povolení…
Přesně. To je úplně nesmyslné nastavení. Získat povolení je někdy skoro nemožné, požadavky vodoprávního úřadu jsou opravdu přísné. Je to taková noční můra stavebníků. Ale jakmile povolení na domovní čistírnu odpadních vod získáte, máte vyhráno. Nikdo vás už nekontroluje a klidně můžete čistírnu odpadních vod vypnout a nechat odpadní vodu protékat pryč. Což je paradoxně v některých případech i lepší, protože pak čistírna funguje vlastně jako hodně drahý septik.

A podle vás by tedy stát měl zpřísnit dohled na majitele čistíren?
Stát by si měl hlavně připustit, že tenhle problém existuje. A měl by začít hledat řešení. Je naprosto pokrytecké nastavit přísná pravidla, ale zavírat oči nad tím, že je nikdo nedodržuje. A problém je to docela velký. Týká se totiž většiny domů, které nejsou připojeny na kanalizaci. Podle mého většina takových domů má čištění domovních odpadních vod vyřešeno čistě formálně, ale reálně nic nečistí. Bude to naprostá většina rekreačních objektů, které mají aktivační čištění. A pak tu je stále spousta domů, které mají starou, netěsnící žumpu nebo prokopnutý septik.

Má to nějaké jednoduché řešení?
Jednoduché řešení to nemá. Každopádně by bylo dobré dělat minimálně osvětu mezi provozovateli čistíren, že je třeba se o ně starat. A mít k nim dokumenty v pořádku. Tak jako lidé považují za samozřejmost, že auto musí mít technickou kontrolu, podobně by to mělo být i u čistíren. Důslednější vyžadování kontroly by pomohlo i výrobcům, ti by dodávali kvalitnější a dražší čistírny a zajišťovali by k nim servis.

Co by se mělo změnit?
Stát by měl dbát na to, aby se povolovaly technologie, které mají u rodinných domů a rekreačních objektů smysl. Potíž je, že legislativa je u nás nastavena nešťastně a výrobcům stačí, když mají patřičný certifikát. Asi je nutná osvěta u lidí, aby se o své čistírny starali. Aby věděli, že to není bezúdržbové zařízení. A úřady by měly vyžadovat a kontrolovat minimálně to, co je v zákoně dané.

Kacířská otázka. Řeky a potoky mají ohromnou samočistící schopnost. Vadí, že se do nich vypouští nečištěné odpadní vody? Fakt to vadí?
Vadí. Vezměme si za příklad ten hotel v Bílých Karpatech. To je krajina, kde jsou nějaká společenstva, která tam žijí a která tam mají být a která jsou něčím cenná. Proto je to CHKO. A vy do tohoto prostředí začnete dlouhodobě vypouštět znečištění, což jsou z pohledu přírody zpravidla živiny. A místo původních zajímavých rostlin tu najednou máme kopřivy. Znečištění způsobí lokální změnu prostředí. A vadí to i všude jinde, protože nečištěná odpadní voda prostě kontaminuje povrchové a podzemní vody. Pak místo živých potoků máme stoky, místo dobré vody ve studních máme vodu plnou baktérií. Jasně, vždycky jsme se zbavovali exkrementů do přírody. Ale když nebyly splachovací záchody, tak se exkrementy kompostovaly. Dneska je rozpustíme ve vodě a pošleme do potoka nebo do země, do podzemní vody. A do podzemních vod se tak dostává spousta dusíku, spousta chemikálií a léčiv, spousta bakteriologického znečištění. A pokud to někde nečištěné vyvěrá, může to být zdroj nákazy. A při zasakování blízko studní dojde k jejich kontaminaci. Půda sice má čistící schopnost, ale ne takovou, aby se do studní bakterie nedostaly.

To by možná mohla být cesta? Zájem o vlastní studnu?
Možná. Protože vodu z domovní čistírny odpadních vod typicky vypouštíte v místě, kde máte i studnu. A pokud máte čistírnu v pořádku a ona čistí, pak nehrozí, že budete mít ve studni bakterie. A pokud máte studnu kontaminovanou bakteriemi, pak to nejčastěji bude kvůli tomu, že v okolí je někde prokopnutá žumpa nebo nefunkční čistírna. Taková studna může být kontaminovaná docela fest.

Má smysl napojit co nejvíc domů na kanalizaci?
Určitě. O to se i Povodí a úřady snaží. Čištění na obecní čistírně je efektivnější, je lépe kontrolované, je tam odborný provozovatel a hlídá se kvalita vyčištění.Ale někde je to finanční masakr. Vybudovat kanalizaci může být nad možnostmi řady obcí.
Obecně ale má smysl směřovat k centrálnímu systému čištění vody. Ale i u individuálního čištění je potřeba, aby stát měl mechanismy, jak lidi donutit, aby vodu čistili. Anebo aby jim povoloval technologie, které jsou na údržbu opravdu nenáročné. Nebo aby za každou domovní čistírnou odpadních vod byla povinně akumulační nádrž, aby lidé viděli, co jejich čistírna produkuje za kvalitu vody. Protože když se to hned zasákne, tak nikdo nic nevidí. A dá se předpokládat, že když to bude mít člověk na očích, že se bude víc starat. Nerad bych, aby z řečeného vyplynulo, že nemá cenu čistit vodu lokálně. Čistit, využívat a zasakovat je dobré v místě, kde se voda používá. Aby se vracela do země. Nejsem příznivcem projektů, kde jsou obce nuceny přečerpávat vodu kilometry daleko do větších čistíren. Je to často energeticky i finančně extrémně náročné. Snažím se jen jen říct, že je třeba vodu čistit. A ze strany státu na to dohlížet a informovat lidi, že vypouštěním nečištěné vody tráví sami sebe. A také podporovat technologie, které mají reálně schopnost vodu čistit bez neustálých zásahů uživatelů. To jsou v současnosti dražší elektronicky řízené domovní čistírny, většinou typu SBR, certifikované v CE třídě III nebo PZV, a moderní kořenové čistírny s vertikálními pulzně skrápěnými filtry. Ty jsou z hlediska provozu nejstabilnější a jsou schopné zvládat i velmi nárazový provoz hotelů a penzionů.

Jak máte vyřešené čištění odpadních vod vy sám u sebe?
Tak já mám velmi neobvyklé řešení. Mám rodinný dům v pražském vnitrobloku. Odpadní vodu mi čistí mokřadní čistírna, kterou mám na střeše domu. Vyčištěnou vodu používám na zalévání zahrady nebo na splachování záchodu. Myslím, že by bylo dobré, kdyby se lidé naučili svou odpadní vodu čistit tak, aby ji mohli znovu používat. Z jednoho prostého důvodu. Je to voda, kterou stejně produkujeme. Splachujeme každý den, myjeme se, pereme. Této vody je vlastně dostatek a je škoda ji nevyužívat. Třeba místo splachování pitnou vodou můžete spláchnout vyčištěnou vodou. To přeci dává smysl.

Bakterie do ŽUMP A SEPTIKU 0,5kg

Bakterie do domovní ČOV 0,5kg

 Zdroj:https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/nefunkcni-domovni-cistirny-odpadnich-vod-ci-prokopnuty-septik-to-je-realita-vsedniho-dne-rika-michal-sperling

Biologické čištění přímo v septiku?
V čistírnách odpadních vod se uplatňuje tzv. biologické čištění pomocí bakterií, jejichž působení je urychleno a umocněno mohutným provzdušňováním. Nešel by tento princip uplatnit přímo v septiku naočkováním biomateriálu a již zmíněným provzdušňováním?

 


Je pravdou, že v městských čistírnách odpadních vod se uplatňuje tzv. biologické čištění pomocí baktérií. Pro úplnost je nutno dodat, že se nejedná pouze o nejrůznější baktérie, ale na čištění se podílí i řada dalších mikroorganismů, které jsou ve formě tzv. aktivovaného kalu, což je směsná kultura mikroorganismů (mikroorganismy se shlukují ve formě vloček). Tyto zmíněné mikroorganismy jsou aerobní, tj. potřebují ke svému životu kyslík. To v praxi znamená, že působení zmíněných mikroorganismů není urychleno a umocněno mohutným provzdušňováním, ale dostatečné dodávání kyslíku je podmínkou života těchto mikroorganismů. Zdá se to pouhým "slovíčkařením", ale bylo by zavádějící si myslet, že pokud bychom přestali provzdušňovat, působení mikroorganismů se "pouze zpomalí". To je sice pravda, ale jen do té doby, než se vyčerpá kyslík z vody v provzdušňované nádrži. Poté dojde ke změně aerobního prostředí na anaerobní (bez kyslíku) a dojde k úhynu mikroorganismů, které bez kyslíku zkrátka žít neumí.

Koncentrace kyslíku v provzdušňované nádrži (tzv. aerační, aktivační) by se měla pohybovat minimálně kolem 2 mg/l (v praxi se udržuje kolem 5 mg/l). Tuto koncentraci kyslíku je nutné hlídat pomocí kyslíkové sondy a podle ní nastavit chod aerátoru - provzdušňovacího zařízení (jak je tomu u moderních malých a domovních ČOV), aby provoz byl co nejekonomičtější a současně zabezpečil co možná nejvhodnější prostředí pro život mikroorganismů. Dále je nutné zabezpečit dokonalý kontakt čištěné odpadní vody se vzduchovými bublinkami, tj. je potřeba zabezpečit míchání v nádrži, aby se nám netvořila tzv. mrtvá místa, ve kterých by se nám usazovaly tuhé nečistoty a poté zahnívaly. Při vhodně navrženém provzdušňování dochází k dostatečnému promíchávání obsahu nádrže jen díky vzduchovým bublinkám.

Stejně jako u velkých čistíren je i zde nutno zabezpečit hrubé předčištění, kde by se nám zachytily větší zbytky jídel, kusy textilií, papírů,… Tady hodně záleží na uvědomění všech obyvatel vašeho domku, aby zejména do WC nevhazovali žádné zbytečné látky a předměty, které by mohly způsobovat problémy při čištění (jedná se např. o ucpávání aeračních elementů, namotávání se na míchadlo, apod.) Je také dobré si uvědomit, že hovoříme o čistírně odpadních vod, a ne o čistírně hustých usazenin, které se nacházejí ve většině septiků, které odvádí "čistou odsazenou vodu" trativody. Ať už budeme mít u domu čistírnu odpadních vod, či "čistící septik", je nutno mít stále na paměti, že vše co vypustíme z naší domovní kanalizaci, s tím vším se budou muset potýkat "naše mikroorganismy".

Uvedu pár příkladů:

- rozhodnete-li se důkladně vydezinfikovat váš dům, musíte si počínat velmi obezřetně, neboť onou dezinfekcí se zbavíte nejen nežádoucích mikroorganismů ve své domácnosti, ale může to vést i k tomu, že se současně "zbavíte" i mikroorganismů jež se podílí na čištění vašich splašků.
- problémem se může jistě stát i vylití již využitého oleje z fritovacího hrnce do dřezu v kuchyni či do WC - každopádně mikroorganismy se jistě nedokáží úspěšně "poprat" s nárazovým přílivem cca 2,5 litru oleje.
- znečištění v odpadních vodách je v podstatě potravou pro naše mikroorganismy, a je tedy jasné, že pokud se rozhodnete odjet na delší dobu pryč, necháte je v podstatě bez přísunu potravy, což pro ně může mít fatální následky.

Závěrem lze tedy říci následující: pokud jste domácí kutil a chcete si vyrobit vlastní čistírnu odpadních vod, rozhodně se připravte na to, že to bude tvrdý oříšek, k jehož úspěšnému rozlousknutí je potřeba dostatek teoretických znalostí o biologickém čištění odpadních vod a schopnost je uvést úspěšně do praxe. Ono malými a domovními čistírnami se dnes zabývá řada firem, a trvalo jim často několik let, než se jim podařilo proniknout do tajů čištění odpadních vod v domovních čističkách. Chcete-li znát můj osobní názor, svěřte to raději odborníkům.

Ing. Martina Votápková
Autorka studuje postgraduální studium zaměřené na problematiku čistíren odpadních vod na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě v Ostravě, Institut environmentálního inženýrství.

Bakterie do ŽUMP A SEPTIKU 0,5kg

Bakterie do domovní ČOV 0,5kg

 

Zdroj: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/biologicke-cisteni-primo-v-septiku

11 Důvodů proč vaše jezírko není čistě

11 běžných důvodů, které vysvětlují, proč se voda v jezírku nevyčistí, a to ani po použití produktu Green Bacti bakterii do jezírka. 

 1. Množství vody  2. Předávkování 3. Pumpa a Filtr 4. pH  5. Dusičnany v jezírku 6. Nora nebo kančí díra 7. Rostliny v jezírku  8. Tráva 9. UV Světlo 10. Špartný produkt 11. Trpělivost

Množství vody v jezírku

Objem vody je jednou z nejdůležitějších věcí, které by měl každý majitel o svém jezírku vědět. Bez něj může být obtížné zjistit, zda se s rybníkem zachází správně. Ve skutečnosti neznalost správného objemu vody je nejčastějším důvodem, proč při čištění vody je vidět jen malý nebo žádný pokrok. Jak tedy můžete dosáhnout správného měření objemu vody v jezírku?

K měření rybníka potřebujete pouze měřicí pásku. Změřte šířku, délku a hloubku rybníka a vynásobte vše dohromady. Poté vynásobte 1000x a konečným údajem bude objem vody ve vašem jezírku. 
Je velmi důležité znát objem vody ve vašem jezírku. S našimi produkty se nelze předávkovat, ale aniž byste věděli, kolik vody v jezírku máte. Majitelé rybníků naše produkty často POD DÁVKUJI. To znamená, že nedávkují produkt natolik, aby viděli výsledky.

Předávkování
Víme, na co myslíte. Právě jsme tvrdili, že našimi produkty nelze předávkovat. To je 100% pravda. Žádné množství produktů GreenBacti jezírku nezpůsobí škodu, protože jsou 100% přírodní. I když by se mohlo zdát jako dobrý nápad přidat do rybníku celý obsah výrobku GreenBacti JEZÍRKA je to ve skutečnosti kontraproduktivní. Víte, řasy jsou zdrojem potravy pro prospěšné bakterie. Pokud je váš rybník najednou naplněn příliš velkým množstvím bakterií, bojují a soutěží mezi sebou, dokud jejich počet není dostatečně nízký, aby se soustředil na zdroj potravy. To znamená, že nalití přípravku GreenBacti JEZÍRKA do vody v jezírku vlastně jen plýtvá spoustou prospěšných bakterií. Tím se vracíme k znalosti správného množství vody v jezírku, takže si můžete být jisti správným množstvím dávkování, které se na váš rybník vztahuje.

Čerpadlo + filtr
Čerpadla a filtry jsou dalším důvodem, proč se váš rybník nemusí čistit. (Pokud nemáte čerpadlo a filtr, pak máte přírodní rybník a ideální léčba pro bezfiltrové rybníky je GreenBacti JEZÍRKA nebo Bakterie JEZERO PURE). Úkolem čerpadla a filtru ve vašem jezírku je pomáhat vodnímu systému při čištění organické hmoty ve vašem jezírku, jako jsou úlomky, listí a organický odpad. Jak často ale čistíte filtry v jezírku? Je to pravidelně? Pokud ne, může to být důvod, proč se vám zdá, že naše přípravky na ošetření jerírka nefungují. Je to proto, že váš filtrační systém čerpá špinavou vodu zpět do jezírka. To způsobuje, že řasy mají nadále ve vašem jezírku zdroj potravy. V závislosti na stavu vašeho jezírka doporučujeme filtry čistit každých pár dní, pokud jsou extrémně znečištěné, a každý týden, pokud jsou středně znečištěné. 

Jak vyčistit filtry jezírka
Pokud své jezírkové filtry pravidelně čistíte, pak nemusí fungovat efektivně.  Pokud se spoléháte na ponořené rybníčkové čerpadlo s integrovaným filtrem, pak se spoléháte na něco, co je nekvalitní a stejně tak dobré, jako mít samotné rybníčkové čerpadlo. Zvažte instalaci filtru, který má mechanické i biologické komponenty filtru.

pH
Pokud pH vašeho jezírka není vyvážené, příliš vysoké nebo nízké, ovlivní to, jak bakterie fungují při odstraňování řas z vody. Je-li pH příliš vysoké (zásadité), může to zpomalit rychlost, jakou bakterie konzumují řasy, ale také se replikují. Současně také umožňuje energičtější růst řas, což ztěžuje bakteriím jejich konzumaci. Stejně jako to, jak bakterie fungují lépe za určitých teplot, vyžadují také určité parametry, aby fungovaly efektivně. Změřte pH svého rybníka pomocí testovací soupravy, doporučujeme pH mezi 7,5 až 8,5. Pokud je pH v jezírku vyšší nebo nižší než toto, měli byste nejprve použít vyrovnávací roztok pH v jezírku, pro vyvážení a neutralizaci pH na doporučenou hodnotu před použitím čištění z jezírka.


Vysoká úroveň dusičnanů
Dusičnany jsou zdrojem potravy pro řasy. Řasám se daří v rybnících s vysokou hladinou dusíku. Pokud je hladina dusičnanů vysoké a nesnižují se, mají řasy neomezený přísun potravy a mohou růst rychleji a silněji, než to dokážou bakterie potlačit.  A to natolik, že se prospěšné bakterie budou snažit držet krok s růstem, aby je potlačily. Podobně jako úrovně pH můžete hladinu dusičnanů v rybníku otestovat pomocí testovací soupravy. Doporučené opatření pro dusičnany v rybníku by mělo být mezi 20 a 60 ppmPokud zjistíte, že hladiny dusičnanů v jezírku jsou vysoké, bude to důvod, proč se voda v jezírku nevyčistí. 

Studna
Rybníky, které jsou znovu naplněny vodou ze studny nebo vrtu v blízkosti orné půdy, se také můžou těžko vyčistit kvůli dusičnanům. Důvodem je to, že dusík z hnojiv pro zemědělské plodiny se vyplavuje do země a kontaminuje vodní tok a rybník. Opět platí, že k odstranění tohoto problému nejprve ošetřete svůj rybník přípravkem na snížení dusičnanu. Než začnete s našimi prospěšnými bakteriálními ošetřeními, ujistěte se, že jsou parametry pH a vody v rybníku vyvážené.


Nedávno přidané jezírkové rostliny
Dusík lze do rybníka zavádět také prostřednictvím nově přidaných rostlin v jezírku. Rostliny zakoupené v zahradních centrech a školkách se obvykle zalévají dusíkatým hnojivem, aby byly zdravé. Toto hnojivo se poté vyplavuje do jezírka a způsobuje zvýšení hladiny dusičnanů v jezírku. N
aštěstí pro to existuje jednoduché a přímé řešení. Není třeba se zbavovat rostlin v jezírku. Jednoduše umístěte zakoupené nové rostliny do kýble s vodou z vodovodu na jeden týden a poté je zasaďte do svého jezírka. Tento postup umožní, aby všechna hnojiva bohatá na dusík odtekla z rostliny, takže je můžete bezpečně přidávat do svého rybníka.

Tráva
Další rostlinou, která může ovlivnit čistotu vašeho jezírka, je tráva. Možná s jezírkem zacházíte správně, máte funkční filtry a chemie jezírka je vyvážená, ale vaše voda je stále zelená. Jaký je důvod, proč se váš rybník nevyčistí? V některých případech, když je jezírko vedle trávy nebo když do něj při sekání spadne tráva, může ve skutečnosti skvrnit vodu. I když to závisí na velikosti rybníka a množství trávy, stává se to. Pokud si uvědomíte, že to může být problém, musíte vyměnit 20-30% vody po několik týdnů, abyste se zbavili přírodního barviva.


UV světlo
Jednou z otázek, na kterou se zákazníci často ptají, je, zda je v pořádku nechat UV filtry zapnuté v jezírku při používání našich přípravků. UV filtry nebo „čističe“ vystavují jednobuněčným řasám vysoké úrovně ultrafialového světla. Snaží se zničit jejich DNA a zabít je. Stejné ultrafialové světlo však také zabíjí prospěšné bakterie v jezírku. Které jsou zásadní, aby se zabránilo hromadění organického odpadu a řas.
Mnoho zákazníků používá naše produkty k čištění rybníka, který používal UV filtry. Tvrzení, že prospěšné bakterie jsou pravděpodobně lepší v udržování čistoty vašeho rybníka. Někteří zákazníci ve skutečnosti tvrdí, že se nikdy neobtěžovali znovu zapnout UV světla. Naše produkty z rybníků obsahují kmeny bakterií s vysokou tolerancí vůči UV záření. Pokud však ve svém jezírku používáte UV filtry, doporučujeme vám je vypnout po dobu nejméně 48 hodin po aplikaci našich prospěšných bakteriálních produktů do vašeho jezírka. To umožňuje bakteriím dostatek času na to, aby se ukotvily v jezírku, a množily se v dostatečném počtu, aby účinně odstranily řasy.

Špatný produkt
Někdy odpověď na to, proč váš rybník není jasný, je prostě to, že používáte špatný produkt. Mnoho lidí si často spletou ponořené řasy s vláknitou řasou. nebo si pletou zelenou vodu s ponořenými řasami. Než se rozhodnete pořídit některý produkt, ujistěte se, že jste správně identifikovali, jaký je váš problém s rybníkem. Můžete si přečíst kterýkoli z našich blogů o rybnících, abychom vám pomohli lépe porozumět problémům s rybníky, nebo nám můžete zavolat na další technické rady a podporu.


Trpělivost
Někdy, pokud se váš rybník po ošetření nevyčistí, je to jen případ trpělivosti. Jak rychle váš rybník uvidí výsledky, závisí na řadě věcí. Včetně bodů zmíněných v tomto příspěvku. Nejdůležitější věci, které je třeba vzít v úvahu, jsou velikost a stav vašeho rybníka. S pokračující pravidelnou léčbou může váš rybník vidět výsledky již za 2 týdny. Opět s důrazem na závažnost nebo stav vašeho rybníka. Typicky však většina rybníků může očekávat výsledky mezi 6 až 8 týdny. Pokud to vypadá jako dlouhá doba, nezapomeňte, že používáte přírodní, biologický produkt, nikoli chemikálie. Výsledky tedy budou nějakou dobu trvat, zejména u opravdu špatných rybníků.

 

Rostliny do jezírka: Průvodce pro začátečníky

Jsou rybníkové rostliny nutné?

Rostliny v jezírků se vyskytují v různých formách. Některé jsou ponořeny hluboko ve vodě, zatímco jiné plynule plují na hladině. Jiné dokonce mají listy, které vycházejí z vody a vytvářejí estetické měkké ohraničení toho, co by jinak bylo drsným okrajem jezírka. Je samozřejmé, že rostliny jako lilie opravdu dělají vodní zahradu skvěle vypadající.
Skutečnou otázkou však je, pokud jde o údržbu vody, jsou vodní rostliny nutné?

Důležitost rostlin v jezýrku
Kromě toho, že je to ohromující prvek, rostliny v jezírku také zabraňují hromadění zelených řas ve vodě v jezírku. Jsou zásadní pro konzumaci živin a zajištění stínu ve vodě v jezírku. Omezuje tedy sluneční světlo dostupné pro fotosyntézu a další živiny potřebné pro růst květů řas. Mezitím rostliny v jezírku využívají veškeré sluneční světlo pro svůj vlastní proces fotosyntézy a uvolňují kyslík zpět do rybníka. Zlepšení celkové kvality vody v jezírku.

Existují různé druhy rostlin v jezírku, které poskytují jedinečné výhody. Všechny spadají do jedné z pěti kategorií zón.

Zóna 1: Rostliny bažiny (Hloubka výsadby: 0-15 cm)
Bažinaté rostliny se obvykle používají k přidání zajímavého ohraničení rybníků, technicky nejsou vodní rostliny. Jsou však milující vlhkost, a proto jsou perfektně umístěni na souši na okraji rybníka. Známá také jako zóna 1. Rostliny bažin jsou také skvělé pro povzbuzení divočiny vytvářením atraktivního prostředí blízko vody.

Zóna 2: Okrajové rostliny (Hloubka výsadby: 0-15 cm)
Okrajové rostliny dodávají hloubku hranici a tvaru rybníka původně vytvořeného rašelinnými rostlinami nebo stejně samy o sobě. Kvůli prosperitě v mělkých vodách by měly být okrajové rostliny vysazeny v zóně 2 rybníka. Tyto rostliny se také běžně označují jako naléhavé, protože kvetoucí část rostlin vychází z vody a nad ni

Zóna 3: Hluboké okrajové rostliny (hloubka výsadby: 15-40 cm)
Okrajové rostliny mohou být vhodné pro různé hloubky vody v jezírku. Hluboké okrajové rostliny mohou tolerovat větší hloubku mělké vody v jezírku. Z tohoto důvodu tyto rostliny přecházejí do zóny 3, o něco hlubší oblasti. Stejně jako okrajové rostliny zóny 2 se také objevují a kvetou nad vodou.

Zóna 4: Hluboká voda + Okysličovací rostliny (Hloubka výsadby: Více než 40 cm)
Hlubinné a okysličující rostliny se liší od plovoucích, objevujících se a ponořených do vody v jezírku a jsou nejvhodnější pro nejhlubší oblast rybníka. Jsou to nejcennější rostliny v jezírku pro zdravou vodu v jezírku, protože nejvíce odvádějí přebytečné živiny a doplňují je kyslíkem. Příkladem jsou vodní fialky, vodní hlohy a lekníny. Zvažte přidání okysličovacích rostlin do vašeho rybníka v létě, kdy jsou hladiny rozpuštěného kyslíku přirozeně nižší.

Zóna 5: Plovoucí rostliny (Hloubka výsadby: N / A)
Jak napovídá jejich název, plovoucí rostliny lze nalézt na hladině vody v jezírku. Bez podvodního stonkového systému vedoucího k rostlinnému koši. Jedná se o možnost nenáročné na údržbu, aby byl rybník atraktivnější. Plováky jsou také ideální pro poskytování divoké zvěře, jako jsou žáby nebo mloky, místo k odpočinku mimo vodu v jezírku a poskytnout vodě rybí stín.

Tipy pro výsadbu rybníků

Výběr rostlin
Ať už chcete svůj rybník vyzdobit, nebo doufáte, že zlepší přirozenou rovnováhu rybníka. Vždy zkoumejte, které rostliny budou nejvhodnější pro velikost a umístění. Pokud je váš rybník umístěn například pod stromem, pravděpodobně nebudete potřebovat mnoho plovoucích rostlin, které by poskytovaly stín. Podobně omezené druhy hluboké vody a ponořené rostliny, pokud máte rybník s divokou přírodou. Tím se zabrání zamotání divoké zvěře kvůli nadměrnému listí.
Prozkoumejte, naplánujte a poté zasaďte!

Kdy zasadit
Stejně jako většina ostatních rostlin se vodní rostliny rozvíjejí a zakládají nejvíce na jaře a počátkem léta. Těží z teplejších teplot a zvýšené expozice slunečnímu záření. I když je možné rybníky vysazovat na podzim nebo v zimě, měli byste očekávat, že zůstanou spící až do jara, kdy je počasí povzbudivější.

Udržujte pořádek
Pokud jde o výsadbu rybníka, je nutné udržovat pořádek, pokud si nechcete dělat nadměrné údržbářské práce. Nezapomeňte ukotvit hluboké rostliny kameny na dně košů s rostlinami. To je udrží na stabilním místě a odolné proti poškození způsobenému pohybem vody. Udržujte své rostliny, jakmile se usadí, oříznutím přebytečných listů (a přidejte je do hromady kompostu), aby věci vypadaly uklizeně, ale také aby se zabránilo přidávání odumřelých rostlinných materiálů do organického odpadu.

Tipy na podzimní údržba jezírka

Jako strážce rybníků se v tomto ohledu nelišíte. Celý rok budete dřít, abyste zahnali řasy a udrželi svůj rybník v nejlepším stavu za dobrého počasí. Jen aby jste byli bombardováni řasami, jakmile příjde jaro. Naštěstí je to něco, čemu se můžete vyhnout s trochou údržby v následujících měsících. Budete se moci těšit na jezírko vhodné pro první známku teplého jarního dne!

Čtěte dále a objevte podzimní údržbu jezírka, aby bylo po celou zimu čistý.

Parametry zdravé vody
Pro každého majitele jezírka je hlavní prioritou udržovat vodu v jezírku „zdravou“ po celý rok. Pokud jsou parametry vody správné z hlediska pH a KH (uhličitanová tvrdost), zajistíte zdravé prostředí pro vodní divokou zvěř, ryby a prospěšné bakterie. Bez správných parametrů vody se prospěšné probiotické bakterie snaží vypořádat s nežádoucími organickými látkami přidanými během podzimu a zimy. To znamená, že existuje zvýšené riziko úmrtí ryb a divoké zvěře a květů řas na jaře.

Co se stane, když se o rybník nebudete starat přes podzim?
Bez jakékoli péče a údržby začne podzimní jezírko na dně tvořit vrstvu kalu z nežádoucích organických látek. Jako jsou listy, větvičky a fekální odpad z ryb a divoké zvěře. Zatímco žáby a mloci rádi leží v tomto kalu, pokud nebudou ponechány bez léčby, může to způsobit nerovnováhu ve vodě. Díky tomu je jedovatý pro divokou zvěř a ryby tím, že vypouští plynný sirovodík (H2S) z anaerobních bakterií uvnitř kalu.

Abyste tomu všemu zabránili, doporučujeme vám během podzimu provést následující úkoly údržby:

Základní úkoly péče o podzimní rybník

Zkontrolujte kvalitu vody
Po jarním a letním období řas, kyselého deště a ryb budete muset upravit hladinu pH a KH. Hodnota pH by měla být mezi 7 a 8,3 a hladina KH by měla být vyšší než 5. Nakonec si můžete koupit sadu pro testování kvality. Vezměte vzorek vody do místního vodního zahradního centra. 
Nebo jednoduše použijte JEZIRKO - ZIMA k okamžité stabilizaci pH na 8 a KH nad 5. JEZIRKO - ZIMA také odstraní veškerý amoniak a těžké kovy a vytvoří bezpečné a zdravé prostředí pro ryby, divokou zvěř a prospěšné probiotické bakterie.

Přidejte bakterie
Přidejte kvalitní probiotické bakterie. Na rozdíl od většiny ostatních bakteriálních ošetření v jezírku obsahují naše produkty bakteriální kmen vybraný pro jejich schopnost účinně pracovat při teplotách pod 8 ° C. Díky tomu se skvěle používají po celý rok. U menších rybníků doporučujeme používat JEZIRKO. Přírodní JEZIRKO PURE+ pro větší přírodní rybníky. Léčba zimních rybníků pro chladnější zimní měsíce. Probiotické bakterie specifické pro daný úkol v těchto produktech pracují na pomalém trávení trosek a nežádoucích organických látek a snižování toxických hladin H2S.

Inklinovat k rostlinám
Odstraňte všechny vodní rostliny a odstraňte z rybníka veškeré plovoucí nečistoty; tyto zbytky mohou být ukládány do hromady kompostu, protože mají vysoký obsah dusíku a dalších základních živin pro růst rostlin. 
Při odstraňování vodních rostlin nebo kalů nezapomeňte zkontrolovat přítomnost volně žijících živočichů, které by mohly spát. Mloci a žáby budou zimovat v kalu a larvy vážek mohou v rostlinách spát několik měsíců. Když z rybníka odstraníte zbytky nebo rostliny, nechte je několik hodin na boku, aby se divoká zvěř mohla dostat zpět do rybníka.

Zakrýt
Zakryjte rybník sítí, abyste zachytili listy a větvičky; kolem okraje ponechejte mezery, aby se divoká zvěř mohla dostat dovnitř a ven z rybníka. Žáby a mloky, které mohou spát na dně rybníka, budou připraveny a čekají na vymýcení slimáků a hlemýžďů na jaře.

Dejte své ryby na dietu
Krmte ryby čím dál tím méně, když teplota klesá, nebo zvažte přechod na krmivo s nízkým obsahem bílkovin. Jak teploty klesají, ryby jí méně, jakmile se dostanou pod určitou teplotu, přestanou se krmit. 
Pokud je tedy budete v krmení pokračovat, zbytečné jídlo se pouze rozloží, uvolní živiny do vody, aby nakrmily jakékoli řasy, a přidá se k vrstvě kalu na dně.

Hluboce čisté
Pokud máte filtr, důkladně ho na podzim očistěte, abyste odstranili veškeré řasy nebo nečistoty zachycené v létě, a čistěte každý měsíc po celé podzim a zimu. Zvláště pokud chcete méně úklidových prací na jaře.

Udržujte vodu v pohybu
Udržujte čerpadla a filtry v provozu po celý rok; budou pokračovat v odstraňování zbytků a zabrání zamrznutí rybníka. Pokud je to možné, snižte průtok, aby nedošlo k dalšímu ochlazování vody. Pokud voda zamrzne, omezuje dostupný kyslík pro ryby a utěsňuje toxické plyny, které se mohou uvolňovat z rozpadajících se organických látek.

Nakonec znovu zkontrolujte kvalitu vody…
Nejdůležitější ze všeho je, abyste správně nastavili parametry vody, abyste zvýšili biologickou samočisticí schopnost rybníků, protože to sníží množství potřebné práce a zvýší požitek z rybníka na jaře a v létě. 
Udržování rybníků není věcí náhody. Existují klíčové věci, které byste měli vědět, pokud chcete dosáhnout čisté a zdravé vody. Kromě toho pro více informací objevte nejčastější důvody, proč se rybníky na jaře zelenají.

 
Go green with Green Bacti